Vi har upphört med all fastighetsförvaltning.
 Kontoret är flyttat till Bergsmansgatan 21 där även IFAB finns.

Vill du kontakta mig så skicka ett mejl till wermlandsfastigheter@telia.com

Med vänlig hälsning, Anders Jansson - Wermlandsfastigheter